Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nauwkeurig en doortastend te werk gaan zit diep verweven in onze bedrijfsvoering. Dat geldt ook voor onze financiële administratie en facturering. Wij zorgen voor een transparant proces voor medewerkers, partners, leveranciers en natuurlijk klanten. Zo creëren we een efficiënte werkwijze die tijd scheelt, foutmarges minimaliseert en inzichtelijkheid biedt.

Zodra een reparatieverzoek in behandeling wordt genomen, begint ook de bijbehorende financiële verwerking. In ons systeem komt automatisch naar voren onder welke kostenpost een bepaalde opdracht valt. Ook de financiële gegevens van de uitvoerende dienst zijn gekoppeld aan het syteem. Als bepaald is door wie de opdracht uitgevoerd zal gaan worden, wordt de juiste facturatie automatisch in gang gezet. Hetzelfde geldt voor onze voorraden. De onderdelen die door de vakman zijn gebruikt worden automatisch opnieuw besteld bij onze leverancier.